Metoda Suzuki

Dr Shinichi Suzuki (1889-1989) zrewolucjonizował współczesną pedagogikę. Zdolność każdego dziecka do nauki jego ojczystego języka przeniósł na grunt nauczania muzyki. Dlatego jego metoda nazywana jest również Metodą Języka Ojczystego. Dzieci uczą się przecież poprzez naśladowanie - głównie swoich rodziców, dlatego są oni aktywnie włączani w proces nauki gry. Twierdził, że każdy posiada ziarno talentu, a tylko od jego odpowiedniej pielęgnacji zależy, czy rozwinie się ono w piękną roślinę. Podobnie jest z człowiekiem - kształcenie i środowisko, jakie stworzymy dziecku ma ogromny wpływ na jego intelekt, osiągnięcia i ogólny rozwój. Metoda Suzuki nie odrzuca żadnego dziecka - nie robimy egzaminów wstępnych czy jakiejkolwiek selekcji. Naukę gry na instrumencie może rozpocząć juz trzylatek - wykorzystujemy naturalny potencjał małego dziecka do nauki przez zabawę oraz szybkość uczenia się wszystkiego, zwłaszcza w pierwszych latach życia. Celem tej metody nie jest stworzenie profesjonalisty - muzyka, lecz wspomaganie rozwoju intelektualnego i manualnego dziecka i poszerzanie jego horyzontów. Wielu uczniów kształconych tą metodą wykorzystuje nabytą umiejętność muzykowania, a wielu z nich wybiera również zawód muzyka.