Slajd 5
slajd 4
Slajd 1
Slajd 2
Slajd 3
Skrzypce Wrocław

Prowadzę naukę gry na skrzypcach Metodą Suzuki. Celem tej metody nie jest stworzenie profesjonalisty - muzyka, lecz wspomaganie rozwoju intelektualnego i manualnego dziecka i poszerzanie jego horyzontów. Wielu uczniów kształconych tą metodą wykorzystuje nabytą umiejętność muzykowania, a wielu z nich wybiera również zawód muzyka.